Hen house in the village of Tsybulevka. Khmelnytsky region.