Wooden two-storey house of XIX century. Nizhny Novgorod. Bolshaya Pecherskaya.

You are here:
Go to Top