At the opening of a new tennis court: President Yeltsin, Governor Nemtsov, Mr. Krestianinov and Mr. Sklyarov, Mayor of Nizhny Novgorod

You are here:
Go to Top