Culture | Self-portrait. 1879. V. Garshin.

Self-portrait. 1879. V. Garshin.