Nizniy Novgorod

The Soviet Area.

Nizniy Novgorod

The Soviet area on the map.