VA Udalova. Set to jam with ornament "Ezhevichka."