View of the monument to Maxim Gorky. Nizhny Novgorod. Arhitetor Mukhina.

You are here:
Go to Top