street Rozhdestvenskaya, house 45V.

Before the construction

Before the construction of the summer veranda.

Rozhdestvenskaya, house 45V on the map.

Nizhniy Novgorod, street Rozhdestvenskaya, house 45V on the map.