Beautifully made balcony on the building of Nizhniy Novgorod, street Rozhdestvenskaya, house 45V.