Automobile Plant Stadium in 1961. Nizhny Novgorod Torpedo vs. The Central Army sports Club. Lev Khalaichev attacking

Nizhny Novgorod

Sinyavski and Brylin are good friends

Sinyavski and Brylin are good friends

The USSR’s first sports radio and television commentator.

Nizhny Novgorod Lokomotiv vs. Volgograd Rotor

Nizhny Novgorod Lokomotiv

Galina Bystrova, Tokyo Olympic bronze medallist

Tokyo Olympic bronze medallist

Lessons for beginners by coach Natalia Tishina

Lessons for beginners by coach Natalia Tishina

Viktor Bushuev, Olympic champion

Viktor Bushuev

Nikolai Kosenkov, Chairman of the Nizhny Novgorod sports committee, on the Runner’s Day

 Chairman of the Nizhny Novgorod sports committee, on the Runner's Day

Mikhail Kolokoltsev, Honoured master of sports, presents his prize to a relay race winner

Honoured master of sports, presents his prize to a relay race winner

Ivan Zhelezov opens a sports festival.

Ivan Zhelezov opens a sports festival.

Grand Hat Cup. Olympiiski Sportscomplex. Boris Nemtsov, Governor of Nizhny Novgorod

 Olympiiski Sportscomplex. Boris Nemtsov, Governor of Nizhny Novgorod

Alexander Anufriev – 10 000 m race bronze medallist, 1952 Olympics

10 000 m race bronze medallist, 1952 Olympics

Yevgeni Borisenko, European champion (hurdles)

European champion (hurdles)

Marathon runner Anatoly Aryukov, national champion

Anatoly Aryukov

Kapitolina Lotova, 1973 national champion

Kapitolina Lotova

Wound up with a beard

with a beard

Victory lost

lost

Dispute furthers truth. Pavel Leonenko, Olga Koptjuch and Vasilij Bustrow

Pavel Leonenko, Olga Koptjuch,Vasilij Bustrow

Saluting «Hab´ die Ehre»

«Hab´ die Ehre»

Leonard´s autograph

Leonard´s

Four times Londesmeister Vladimir Schisckin at the finish (right)

Four times Londesmeister Vladimir Schisckin at the finish (right)

Alberto Juantorena, winner of two Olympic Games.

Alberto Juantorena, winner of two Olympic Games.

A snowstorm in Octoder

A snowstorm in Octoder

Competing for the local newspaper s prize

Competing for the local

Mikhail Yaesin in flight

Mikhail Yaesin

Sports veterans of Nizhny Novgorod marching

Sports veterans of Nizhny Novgorod marching

Three parachutists

parachutists

Aerobics

Aerobic