Nizhniy Novgorod, Rozhdestvenskaya street, 27

Nizhniy Novgorod

Nizhniy Novgorod, Rozhdestvenskaya street, 27

Vane with a year of construction, building.

Nizhniy Novgorod, Rozhdestvenskaya street, 27. Vane with a year of construction, building.