Keepsake photograph. Writer Leo Kassil and Nizhny Novgorod journalist Alexander Tsirulnikov, 1968