Nizhniy Novgorod, Rozhdestvenskaya street, 23

Nizhniy Novgorod

Rozhdestvenskaya street, 23  on map

workers on the building facade.

Figures of the workers on the building facade.