Obelisk-Stela near the Anchorage of the ‘Aurora’: Naberezhnaya Krasnovo Flota (Red Navy Embankment).

You are here:
Go to Top